Kosovska 5, lokal 5, 11080 Zemun

Usluge

Agencija „Linguae mundi“ pruža sledeće prevodilačke i lektorske usluge:

+ prevođenje pisanih tekstova
– sa srpskog na strani jezik
– sa stranog jezika na srpski jezik
– sa stranog jezika na strani jezik

+ usmeno prevođenje
– konsekutivno
– simultano

+ usluge sudskog tumača
– prevod i overa dokumenata
– prisustvo overi ugovora i drugih dokumenata u sudu
– prisustvo venčanju

+ lektorisanje tekstova
– na srpskom jeziku
– na stranom jeziku

Jezici:
+ uža specijalnost
– srpski
– nemački
– ruski
– bugarski
– makedonski
+ ostali jezici
– engleski
– francuski
– italijanski
– španski
– albanski

Oblasti – uža specijalnost
– poslovna korespondencija
– finansijska dokumentacija
– pravo
– ekonomija
– tehnička dokumentacija
– šumarstvo
– poljoprivreda
– turizam
– umetnost

Međutim, čak i ako jezik za koji Vam je potreban prevod ili oblast za koju Vam je potrebna usluga nisu navedeni na gornjem spisku, nazovite nas ili nam pošaljite e-mail – mi ćemo se potruditi da pronađemo rešenje za svaki Vaš problem.