Kosovska 5, lokal 5, 11080 Zemun

Saradnja

S obzirom da se naša prevodilačka agencija trudi da iziđe u susret svim potrebama svojih klijenata kada su u pitanju jezičke usluge, dobrodošli su nam novi saradnici sa različitim znanjima i veštinama. Zato ako

– posedujete odlično znanje nekog stranog jezika – bilo da ste ga stekli obrazovanjem, bilo da ste izvorni govornik,
– imate kvalifikaciju za lektorisanje tekstova na srpskom jeziku
– ovlašćeni ste sudski tumač
– želite da steknete ili proširite svoja iskustva u oblasti prevođenja ili lektorisanja
– fleksibilni ste kada je u pitanju posao

javite nam se! Molimo Vas da nam putem e-maila pošaljete kratku biografiju koja sadrži sledeće osnovne podatke:
– ime
– prezime
– mesto stanovanja
– datum rođenja
– stručnu spremu
– podatke o znanjima i veštinama
– podatke o eventualnom prevodilačkom iskustvu ili drugim relevantnim iskustvima
– ostale podatke za koje smatrate da su bitni.

Mi ćemo Vam u svakom slučaju odgovoriti, a u slučaju da Vaš profil odgovara našim potrebama dogovoriti se sa Vama o mogućim oblicima saradnje.